Господарський кодекс України лише в малій ступені нагадує традиційні торговельні або комерційні кодекси закордонних держав.Господарський кодекс України насправді є Господарсько-адміністративним кодексом. Цей кодекс не є звід правил вільного підприємництва,  у випадку  реєстрації ТОВ,  подальшого розвитку, але представляє із себе звід правил адміністрування економіки, а точніше окремих її суб’єктів і секторів. У цьому очевидно бачиться його анти прогресивна роль.

Для того, щоб витиснути Господарський кодекс за межі правового й економічного простору зовсім не обов’язково ухвалювати рішення про його скасування. У міру розвитку законодавства про окремі інститути приватного права – про компанії, про цінні папери, про колективне інвестування й т.п.

1gospoder
Господарський кодекс сам по собі [highlighter color=”gray” ]втратив свою актуальність[/highlighter], перестає бути предметом дискусій, стає стороннім нормативним документом для приватних осіб і підприємців.

У рамках реалізації нових ідей стає очевидним, що існує ще один важливий вектор розвитку внутрішнього українського цивільного й підприємницького законодавства. Цей вектор пов’язаний з політичним курсом на інтеграцію України в економічний і політичний простір Європи. З позиції законодавчої реформи це означає додання першорядного значення загальноєвропейським нормативним затвердженням, шляхом рецепції їх норм у внутрішнє законодавство України або прямого поширення їх дії на територію України.

2gospoder

Однак, треба мати на увазі, що ні Директиви, ні Регуляції Євросоюзу самі по собі не є формулами систематизації й розвитку цивільного законодавства у всьому різноманітті його інститутів. Зазначені нормативні акти задають лише загальні принципи діяльності суб’єктів підприємництва й приватних осіб у граничних, стикових сферах економіки й соціальної активності, існування яких забезпечує єдність європейського економічного й соціально-культурного простору.

[box color=”yellow” icon=”star”]Акти Євросоюзу також відрізняються відомим лаконізмом. Вони не можуть змінити собою внутрішнє законодавство як таке, але тільки лише доповнить його будучи орієнтиром. У цих актах не можна знайти формулу захисту права власності, формулу дотримання значного числа корпоративних прав, формулу реалізації ідей колективного інвестування, функціонування ринку цінних паперів і фінансових інструментів. Це тим більше означає, що курс на інтеграцію в Європейське Співтовариство націй вимагає ретельної розробки внутрішнього законодавства, у процесі якого акти Євросоюзу можуть тільки допомогти, але не можуть замінити саме законодавство.[/box]

Компанія [highlighter color=”black” ]Legal Profservice[/highlighter] пропонує послуги реєстрації нових підприємства – ТОВ, ПП, ВАТ. Тепер реєстрація тов простіше як ніколи, довіртеся професіоналам.