Лист для отримання ключів від даху
для робіт(покрівельникам, промальпам)

№__ від _____ 20__ року
____________________________
____________________________
____________________________

Лист
(Назва підприємства)______________ просить Вас видати ключі від входу на дах будинку, що знаходиться за адресою: _____________, с ____20__ р. по ___20__ р. с 9-00 до 18-00 год.  на дах будівлі для кріплення страхувального устаткування альпіністів (покрівельників):

(Вказати паспортні дані робітників)

__________,  паспорт громадянина Украіны серія__ № __________, виданий___________.
__________,  паспорт громадянина Украіны серія__ № __________, виданий___________.
__________,  паспорт громадянина Украіны серія__ № __________, виданий___________.,

для виконання робіт за договором № ___ от ____ 20__ р., підписаного з хазяїном квартири місто _____, вул. _____, буд. __, кв__.
Усі перелічені вище працівники (Назва підприємства), мають (Вказати розряд)___ розряд по професії “промисловий альпінізм”(покрівельник) і дозволяючі документи для роботи на висоті.
Порядок і збереження покрівлі, інженерних комунікацій і майна, розташованого на покрівлі, гарантуємо.

Відповідальність за дотримання техніки безпеки працівниками (Назва підприємства), при роботі на висоті, покладається (Назва підприємства).

З повагою,
директор (Назва підприємства)
_______________

м.п.